Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/www/21401/poznej-sve-zdravi_cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/www/21401/poznej-sve-zdravi_cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Myšlenky – Poznej své zdraví
Poznej své zdraví

Myšlenky

24. 3. 2016

Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec

3. 12. 2015

Ačkoli vím, že zítra již bude svět na kusy, i přesto zasadím dnes svůj strom. Z knihy Muž, který sázel stromy

9. 11. 2015

Bez vzájemného pochopení, bez tolerance není svobody. Jen když je člověk k člověku naprosto pravdivý a otevřený, lidé se opravdu poznávají; ale bez lásky není pravdy; bez pravdy a bez lásky nemůže člověk poznat člověka. Tomáš Garrigue Masaryk

21. 10. 2015

Ptal jsem se Boha, jak je velký. Odpověděl mi: Svou velikost si každý den měříš sám. Tím, co dokážeš dělat pro lidi, kteří pro Tebe zatím nemohou udělat nic. Ovidius

2. 10. 2015

Když si uvědomíte, že vám nic nechybí, začne vám patřit celý svět. Lao C‘

17. 9. 2015

Každý má talent. Je to jenom otázka hledání, dokud nezjistíte, co to je. George Lucas  

16. 9. 2015

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson

15. 9. 2015

Za 20 let vám budou mnohem víc vadit věci, které jste neudělali. Mnohem víc, než ty, které jste udělali. Takže zahoďte svoji zaprděnost. Odplujte od bezpečného břehu. Chyťte dobrodružný vítr. Objevujte. Sněte. Zkoumejte. Mark Twain

14. 9. 2015

Neschovávejte si věci, které se zdají být dobré, na pozdější dobu nebo pro jinou knihu; uplatněte je, uplatněte je všechny, uplatněte je teď. Impuls, že si chcete něco ponechat do budoucna, znamená „udělej to hned“. Později se objeví něco nového, něco ještě lepšího. Annie Dillard

13. 9. 2015

Splácanost není pouze narušitelem prózy, je to také ničitelka života a naděje: Smrt na dálnici způsobená špatně umístěnou značkou; zlomená srdce milenců díky nesprávné frázi v dobře míněném dopise; bolestné čekání turisty na někoho, kdo nepřijede kvůli nedbalému telegramu. Myslete na tragédie, které spočívají v nejednoznačnosti! Když chcete něco říct, ujistěte se, že jste to řekli. Strunk and white 

12. 9. 2015

Když se dotkneš něčího srdce, když z hloubi duše miluješ a jsi milován, zanecháš zde svou stopu, svůj pomyslný kámen ve vodě a změníš tím celý svět. Když někdo, koho jsme milovali, odejde, navždy v nás zůstane jeho otisk, jeho stopa, stejně jako navždy zůstane náš kámen v řece, v mořských vlnách, v celém Božím světě. A za to vše smíme být vděční. Richard Pachman

21. 8. 2015

Odvaha je strach, který se modlí. Paulo Coelho

20. 8. 2015

Mým pevným přesvědčením je, že Zemi podpírá láska. Život je tam, kde je láska. Život bez lásky je smrt, láska je jednou stranou mince. Její druhou stranou je pravda. Mahátma Gándhí

17. 8. 2015

Pomalu mi ale mezi chmurami začalo svítat. Rozhlédl jsem se a všiml si, jak je hezky. Došlo mi, že mám před sebou volný den. Vyzvedl si peníze, zaplatil za parkování a vyšel ven. K autu jsem šel pěšky. Nadechl jsem se českého vzduchu, který mám tolik rád. Nesmějte se, každá země, ba každé město má svoji vůni. A já miluji tu českou. Je to jako vůně milované ženy, když se nade mnou sklání. A došlo mi to celé… Petr Horký

14. 8. 2015

Pokud budu stát za cokoliv později, stojím za něco již teď. Protože pšenice je pšenicí, i když jí zpočátku mají lidé za trávu. Vincent Van Gogh

13. 8. 2015

Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat. Osho

12. 8. 2015

Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám. Albert Einstein

11. 8. 2015

Nikdo se nenarodí s nenávistí ke druhé osobě kvůli barvě její kůže, její minulosti nebo jejímu náboženství. Lidé se musí nenávisti naučit, a jestliže se mohou naučit nenávidět, lze je také učit lásce, protože láska je lidskému srdci přirozenější než její opak. Nelson Mandela

10. 8. 2015

Věda je jen perverzí, pokud jejím největším cílem není lepší lidstvo. Nikola Tesla

23. 7. 2015

Každý by se na své tělo měl dívat jako na drahocenný dárek od milovaného člověka, jako na umělecký objekt nepopsatelné krásy a jako na mistrovské dílo přesahující lidskou představivost a uvědomovat si, že je natolik křehké a choulostivé, že mu může ublížit pouhé slovo, dech, pohled, dokonce i myšlenka. Nečistota, z níž vzchází nemoc či smrt, není jenom sebezničující, ale též nemorální. Udržujeme-li své tělo zdravé a čisté, vyjadřujeme svoji úctu vyšším principům, jimiž je vybaveno. Nikola Tesla

22. 7. 2015

Lide mají vznikat proto, aby byli milováni. A věci proto, aby byly využivány. Chaos ve světě potrvá, dokud lide budou využiváni a věci milovány. Dalaj Lama

21. 7. 2015

V základní analýze života je jméno a sláva irelevantní, veškeré konečné zúčtování se vztahuje k tomu, jak jste žili v každém momentě svého života. Co je to radost? Co je to jásání? A byli jste šťastni v drobných věcech? Když jste se koupali, popíjeli čaj, uklízeli podlahu, toulali se po zahradě, sázeli stromy, mluvili s přáteli, seděli v klidu se svými milovanými, hleděli na Měsíc nebo jen naslouchali ptákům. Byli jste šťastni v těchto chvílích? Měnil se každý okamžik v zářivé štěstí? Vyzařovala z něj radost? Na tom záleží. Osho, Kniha o Egu

20. 7. 2015

Dostal jsem se do bodu, kdy jsem potřeboval být sám a vypnout stroj ‚myšlení‘ a ‚užívání si‘ toho, čemu se říká ‚život‘. Chtěl jsem jen lehnout si do trávy a dívat se na mraky. Jack Kerouac

18. 7. 2015

Ať už se nacházíš kdekoli, ať je Tvůj věk jakýkoli, začni o každém dni přemýšlet tak, jako by byl prvním dnem Tvého života. Chris Guillebeau

17. 7. 2015

Od dětství jsem byl přinucen soustředit svou pozornost na sebe. To mi působilo mnoho utrpení, ale z mého dnešního hlediska to bylo požehnání, protože mě to naučilo zhodnotit neocenitelnou hodnotu introspekce a poskytlo mi to i prostředky k dosažení úspěchu. Tlak v zaměstnání a nepřetržitý proud dojmů, vlévající se do našeho vědomí všemi kanály jimiž získáváme vědomostí, činí moderní existenci v mnoha ohledech riskantní. Většina lidí je tak pohlcena pozorováním vnějšího světa, že úplně zapomínají na to, co se děje v jejich nitru. Předčasná smrt milionů lidí je vysvětlitelná právě touto příčinou. Dokonce i ti, kdo nahlížejí do svého nitra, se běžně dopouštějí chyby, že se vyhýbají viděným představám a ignorují tak reálné nebezpečí. A co platí o jednotlivci, platí víceméně pro lidstvo jako celek. Nikola Tesla

16. 7. 2015

Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení. Nikola Tesla

15. 7. 2015

Seber dohromady to nejlepší, co v tobě je, a daruj to. Robert Fulghum

10. 7. 2015

Poprvé jsem pochopil, že velikost modlitby spočívá především v tom, že na ni nepřichází odpověď, a že podobná směna nemá nic společného s nechutným obchodem. A že učit se modlitbě znamená učit se tichu. Že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar. Láska je především modlitba a modlitba je ticho. Exupéry

9. 7. 2015

Zvykne-li si člověk bavit se náhražkami života, ztrácí schopnost bavit se životem samým. Karel Čapek

8. 7. 2015

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího, lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propast. Cožpak si má věčně ošklivit soused souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?
I po válce si mohou lidé a národy podat ruce , mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry, ale na bojišti lži nebude nikdy důvěry a cti. Každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení. Za každou lží je úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa. Neboť jen bez lží se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu! Karel Čapek

7. 7. 2015

Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost. Jerome Klapka Jerome

3. 7. 2015

Kdyby někteří lidé skočili z výšky svého ega na úroveň své inteligence, zabili by se .-) Neznámý

1. 7. 2015

Jsou věci okamžité a jsou také věci věčné. A k těm věčným patří i jedno z nejtěžších a nejkrásnějších umění… odpouštět… Michal Horáček

30. 6. 2015

Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost. Miroslav Horníček

29. 6. 2015

NOČNÍ PŘÍBĚH
Miroslav Huptych
Vlak vytlouká jiskry z kolejí

Jsem cestující
a mám kdesi v daleké tmě
jakési řízení

Do kupé vstupuje krásná žena

Rozhodí dlouhé vlasy na opěradle
a řekne
že mě miluje
už dávno

Příští stanice jsou Brankopy

Vystupujeme spolu
a ona mne odvádí do svého bytečku
kde žije s kanárem
sama

Říkám jí:  Ale já jsem cestující
a mám kdesi v daleké tmě
jakési řízení
Odpovídá: Já jsem ta Tma

 

(Srdcový střelec, 1984)

28. 6. 2015

Na počítači nepíšu. Počítačů se bojím. Bojím se, že uprostřed rozepsané povídky v tom stroji dojde petrolej. Miroslav Horníček

27. 6. 2015

Milostný trojúhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý. Miroslav Horníček

26. 6. 2015

Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska. Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější, nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je gravitace, protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Láska je síla, protože násobí to nejlepší, co je v nás a dovoluje lidstvu nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska. Albert Einstein

22. 6. 2015

Váš každodenní život je vaším chrámem a vaší vírou. Kdykoliv do něho vstupujete, vezměte s sebou vše, co máte. Vezměte pluh a výheň a paličku a loutnu, věci, které jste nahromadili vedeni nutností nebo potěchou. Neboť ve svém snění se nemůžete povznést nad své úspěchy, nebo padnou níž než vaše neúspěchy. A vezměte s sebou všechny lidi: Neboť v uctívání se nemůžete vznést výše než jejich naděje, ani se pokořit níž než jejich beznaděj. A k tomu, abyste poznali Boha, nemusíte umět řešit hádanky. Raději se rozhlédněte kolem sebe a uvidíte, jak si hraje s vašimi dětmi. A pohlédněte do vesmíru; spatříte Ho, jak kráčí po oblacích, rozpřahuje své paže v blescích a sestupuje v dešti. Spatříte Ho, jak se usmívá v květech, pak stoupá a kyne vám rukou ve stromech. Káhlil Gibrán

19. 6. 2015

Nechť přátelství nemá jiný cíl než prohloubení ducha. Pro přítele ponechávejte to nejlepší, co máte. Musí-li poznávat odliv vašeho proudu, dejte mu poznat také jeho příliv. Copak je vaším přítelem proto, abyste ho vyhledávali, jen když chcete ubíjet čas? Vyhledávejte ho vždycky proto, abyste s ním čas prožili. Vždyť on má naplnit vaši potřebu, ne vaši prázdnotu.A přátelství ať oslazuje smích a sdílené radosti. Neboť srdce nalézá své jitro a osvěžuje se v rose maličkostí. Káhlil Gibran

16. 6. 2015

Láska není ta bezdechost, není to vzrušení, nejsou to halasné sliby věčné vášně, není to touha milovat se čtyřiadvacet hodin denně a není to, když v noci zůstaneš vzhůru a představuješ si, že líbá každý záhyb tvého těla. Ne, nečervenej se, já ti teď říkám náramné pravdy. To je jenom zamilovanost, to svede každý hlupák. Láska samotná je to, co zbude, když se zamilovanost vyčerpá, a to je jak umění, tak šťastná náhoda. J.de Bernières

15. 6. 2015

Kdyby Bůh na chvíli zapomněl, že jsem jen loutkou a daroval mi ještě kousíček života, využil by jsem ten čas nejlépe, jak jen můžu.

Pravděpodobně by jsem neřekl všechno nad čím přemýšlím, ale určitě by jsem promyslel všechno, co řeknu. Hodnotil bych věci ne podle ceny, ale podle významu. Spal bych málo, ale snil bych více, protože vím, že každou minutu se zavřenýma očima ztrácíme 60 sekund světla. Šel bych, když se jiní zastavují, budil bych se, když jiní spí. Poslouchal bych, když druzí hovoří a vychutnával bych si čokoládovou zmrzlinu.

Kdyby mi Bůh ještě daroval kousek života, oblékl bych se jednoduše a natáhl se na slunci, vystavujíc jeho paprskům nejen své tělo, ale i svou duši. Gabriel Marquez

14. 6. 2015

Lidé říkají, že je sedm divů světa. Ale, moji milí, vy jste divuplní a obdivuhodní! Objevte sebe, a objevíte všechno! Thakar Singh

11. 6. 2015

Běžíme, co nám nohy stačí do budoucnosti, běžíme tak rychle, že nám utíká přítomnost. A minulost nám mizí v prachu, který jsme zvířili svým během. Boris Vian

9. 6. 2015

Můj Bože, kdybych měl srdce, vypsal bych svou nenávist do ledu a počkal, až vyjde slunce. Svými slzami bych rosil růže, abych pocítil ostří jejich trnů a cítil polibky jejich plátků. Můj Bože, kdybych měl jen kousek života …

Nenechal bych jediný den odejít bez toho, abych řekl lidem, které miluji, že tomu tak je. Přesvědčil bych každou ženu i muže, že jsou moji nejoblíbenější a žil bych zamilován do lásky.

Dokázal bych lidem, jak velmi se mýlí, pokud si myslí, že se nemohou zamilovat, když zestárnou. Nevědí totiž, že stárnou právě proto, že nejsou schopni se zamilovat. Dítěti bych připravil křídla, ale nechal bych ho se učit létat bez nich. Starším bych připomenul, že smrt nepřichází se stářím, ale se zapomínáním. Tolik věcí jsem se od vás naučil, lidé … Gabriel Marquez

4. 6. 2015

Pokud si nechcete nic vynucovat,
jen plujete,
táhnete se po obloze jako bílý mrak,
bez jakéhokoliv úsilí někam dojít,
když nemáte cíl, za kterým byste se pachtili
když nevynakládáte úsilí,
když nechcete nic dosáhnout,
když ničím nejste,
když jste šťastní tím, čím jste,
když jste spokojeni s celým světem,
když přijímáte věci, jak jsou,
když nechcete nic pozměňovat,
pak – najednou – jste vytrženi do nové dimenze bytí…

Osho

2. 6. 2015

Práce je zviditelněná láska. A nemůžete-li pracovat s láskou, ale jen s nechutí, pak bude lépe, když opustíte své dílo, posadíte se u chrámových vrat a budete brát almužny od těch, kteří pracují s radostí. Nebot‘ pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb, který sytí hlad jen napůl. A lisujete-li hrozny s mrzutostí, nakape vaše nevraživost do vína jako jed. A zpíváte-li třeba jako andělé a nemáte rádi zpěv, uzavíráte lidské uši  hlasům dne i hlasům noci. Khálil Gibrán

27. 5. 2015

Valná část upřímně vyslovené pravdy je na světě jen díky dětem. Oliver Wendell Holmes

26. 5. 2015

Jednou, až ovládneme vítr, vlny, příliv i zemskou tíži, staneme se součástí Boha. Potom podruhé v historii lidstva, člověk objeví oheň. Teilhard De Chardin

24. 5. 2015

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat – to je největší umění. Romain Rolland

23. 5. 2015

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci. Romain Rolland

22. 5. 2015

UMĚT VČAS ODEJÍT – Člověk by měl přestat tam, kde už svou práci nemá rád, když je mu potíží a břemenem, když ubývá těch, kdo ho potřebují. Diváků, čtenářů, spolupracovníků. Někdy je potom odchod racionální úvahou a jindy doslova uměním. Výrazem odvahy a pokory. Miroslav Horníček

21. 5. 2015

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček

20. 5. 2015

Bůh o nás ví a dohlíží na nás. Naše potřeby však uspokojuje přes jiné osoby.
Spencer W.Kimball

15. 5. 2015

Chtěl bych mít nebem vyšitý šat
opředený rozbřesky zlata a stříbra.
Modrý, matný a tmavý šat
ze tmy a světla svítání.
Chtěl bych rozprostřít pod tvé nohy.
Ale já, jsa nuzák, mám jen své sny.
Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy.
Našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech.

William Butler Yeats

14. 5. 2015

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Láska nikdy nezanikne. První list Korintským

7. 5. 2015

Dnes mi připadá, že celý můj život byla jen série proher. Ženy, které jsem neuměl milovat, šance, kterých jsem se nechytil. Momenty štěstí, které jsem nechal odvát pryč. Závody, jejichž výsledek víte předem, ale nevsadíte na vítěze. Byl jsem slepý nebo hloupý? Nebo to chce ostré světlo pohromy, aby člověk zjistil, kým je? Skafandr a motýl

4. 4. 2015

Pochválena buď radost a pochválena buď bolest. Obě jsou sestry a obě posvátné. Utvářejí svět a nadnášejí velké duchy. Jsou silou, jsou životem. Romain Rolland

3. 4. 2015

V primě mi tvrdili, že mým jediným snažením musí být postoupit do sekundy… v oktávě jsem musel mít maturitu… a potom diplom… Ano, pane Brule, věřil jsem, že mám před sebou nějaký cíl… a zatím jsem neměl nic. Kráčel jsem jakousi chodbou bez počátku a konce ve vleku jedněch oslů a sám jsem za sebou vlekl jiné. Člověk si balí život do diplomů. Asi tak, jako se balí hořké prášky do oplatek, aby se lépe polykaly…, ale teď vím, pane Brule, že bych byl rád poznal, jak chutná opravdový život. Boris Vian

2. 4. 2015

Já nevím, co je přesně mým posláním, ale chci tu být pro vyšší smysl. Snažím se prostě jen být, jako největší lidé, kteří kdy žili. Will Smith

1. 4. 2015

Nebe nade mnou je bezhvězdné a nemá bohů. Jsem člověk a bojím se sebe a o sebe. Karel Čapek

31. 3. 2015

Lidi nejsou sochy. Nemůžete vzít kladívko, dláto a opracovat si je k obrazu svému. Berte je tak, jak jsou. Petr Havránek

30. 3. 2015

Někdo tvrdí, že Bůh je láska. Někdo že láska je Bůh. A já říkám, že láska je posvátná. Robert Fulghum

29. 3. 2015

Dobře žít, to znamena udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života.
Maurice Chevaliere

28. 3. 2015

Bohové prodávají všechno lacino, řekl starý básník. Měl dodat, že nejlepší zboží prodávají nejlaciněji. Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečné věci jsou za vysoké ceny. Axel Munthe

27. 3. 2015

Existuje jen jedna vhodná cesta, jak zabránit neúspěchu v lásce – zkoumat příčiny neúspěchu, pustit se do studia významu lásky. První krok k tomu je, abychom si uvědomili, že láska je umění, stejně jako je jím život sám; chceme-li se naučit milovat, musíme postupovat stejně, jako když se chceme vzdělat v kterémkoli jiném oboru, třeba v hudbě, malířství, inženýrství…Erich Fromm

26. 3. 2015

Člověk, který chce něco být, něco platit, něco znát, něco dokázat, něco mít – ten je stále fixován na předměty tohoto světa, ulpívá na nich. Sám se stává jedním z oněch „něco“ uprostřed jarmarku jsoucna, zvnějšuje sám sebe na tržišti světa, odcizuje se od své podstaty. Teprve tehdy, když na ničem z těchto věcí nelpí, tehdy, když se stane vnitřně svobodným, vpravdě „chudým“ a odpoutaným, pak se stává také oním „nic“. A tehdy a jen tehdy se doopravdy setkává s Bohem, který je v tomto světě „nic“, setkává se s ním „jako nahý s nahým“. Mistr Eckhardt

25. 3. 2015

Někdy se zdráháme opustit své vězení a jen prosíme Boha, aby nám je  zařídil trochu pohodlnější. W.Stinissen

24. 3. 2015

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně. Imanuel Kant

23. 3. 2015

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque

22. 3. 2015

Nemoc deptá sice tělo, ale osvobozuje duši a také ji očišťuje; v nocích a dnech nucené nečinnosti napadají člověka myšlenky, které jako by se jinak bály příliš ostrého světla… Kdo nikdy nestonal, nezná dobře své nitro. Romain Rolland

21. 3. 2015

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Franc Kafka

20. 3. 2015

Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. Franc Kafka

19. 3. 2015

Jaká může být lepší zkouška než žít jen sami dva v malém prostoru pod plastikovou střechou, bez kousku soukromí, kam bychom se mohli schovat? kde by se dalo najít větší soukromí? Kdybychom v tom našli zalíbení, měsíc za měsícem, stal by se zázrak.
Místo abychom na sebe vrčeli, když jsme byli na sebe tak namačkaní, rozkvetli jsme.
Každé ráno při východu slunce jsme spolu běhali, dělali jsme výlety do divočiny s kapsami plnými atlasů rostlin a nejrůznějších průvodců, létali jsme, vedli dvoudenní rozhovory, čtyřdenní rozhovory, učili se španělsky, dýchali čistý vzduch, fotili západy slunce a začali celoživotní kurs porozumění jedné a pouze jedné další lidské bytosti kromě nás: odkud jsme přišli, co jsme se naučili, jak bychom vystavěli jiný svět, kdyby to záleželo na nás. Richard Bach

18. 3. 2015

Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce. Honore de Balzac

17. 3. 2015

Jsme mostem přes navždy. Kleneme se nad mořem, pro potěšení se vrháme do dobrodružství, pro zábavu prožíváme záhady, volíme prohry, triumfy, výzvy a všemožné výhody, zkoušíme to znovu a znovu, učíme se lásce a lásce a lásce…
Nevím, kde jsi, ale žiješ právě teď někde na této zemi a jednoho dne se ty a já dotkneme této branky tak, jak se jí dotýkám teď. Tvoje ruka se dotkne tohoto dřeva, tady! Pak jí projdeme a budeme plni budoucnosti a minulosti a náš vztah bude takový, jaký tahle země ještě nepoznala. Nevím, proč se nemůžeme setkat už teď. Ale jednoho dne se z našich otázek stanou odpovědi a my budeme chyceni v něčem tak nádherném… a s každým svým krokem jsem o krok blíž k mostu, který musíme přejít, abychom se setkali. Richard Bach

16.3.2015

Ať jiní žijí malé životy, ne však vy. Ať se jiní přou o maličkosti, ne však vy. Ať jiní pláčou nad malými rankami, ne však vy. Ať jiní nechávají ostatní, aby řídili jejich životy, ne však vy. Jim Rohn

15. 3. 2015

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. Dalajlama

14. 3. 2015

Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce. Franc Kafka

13. 3. 2015

Cítím se, jako by celý život protékal mým srdcem. Michal Lubeník

12. 3. 2015

Prožíváme-li idylku, po čase ji přestaneme vnímat, dokud nám osud neprokáže neocenitelnou službu, během které nás popadá za límec a dočasně vyhazuje na mráz :-) Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na radost ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Zdenek Jirotka

11. 3. 2015

Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru. André Maurois

10. 3. 2015

Skutečná láska neuvěřitelně zkrášluje ty, kteří milují a jsou milováni. André Maurois

9. 3. 2015

Tehdy jsem za deštivých dnů často jen tak hledíval na padající kapky a připadalo mi, jako bych se nějak otevíral, jako bych postupně vystupoval ze svého těla i z reálného světa okolo. Možná, že je v dešti něco zvláštního, co lidi hypnotizuje. Alespoň já to tehdy tak cítil. Haruki Murakami

6. 3. 2015

Proto je třeba neustále udržovat v bdělém stavu to, co je v člověku velké a obracet člověka k jeho velikosti. Neboť to podstatné, z čeho je člověk živ, nepramení z věcí, nýbrž z uzlu, který věci svazuje. Antoine de Saint-Exupéry

5. 3. 2015

Je ve mně mezera, kterou nemůže vyplnit ani žena, ani děti, ale jen a jen ty, jediná ze všech lidí na celém světě. Když jsi se mnou, cítím, jak se ta mezera celá zaplňuje. A teprve, když začíná být celá zaplněná, mi pomalu dochází, jak dlouho a jak moc jsem hladověl a žíznil. K tomu už se nikdy nechci vracet. Haruki Murakami

3. 3. 2015

Beru si Tě takového, jaký jsi a takovou, jaká jsi. Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami a s celým Tvým životním zákonem. Jsi to, co  jsi. A tak Tě miluji. R .Rollan

2. 3. 2015

Přátelství je v první řadě příměří a velký koloběh ducha, povzneseného nad nízké podrobnosti. Kdo sedí za mým stolem, tomu neumím nic vyčítat. Neboť si pamatuj, že cestou pohostinnosti, zdvořilosti a přátelství se v člověku setkáváme s člověkem. Co bych pohledával v chrámě, jehož bůh by měl námitky proti postavě či tloušťce svých věřících, anebo v domě přítele, který by nechtěl přijmout mé berle a nutil by mne tančit, aby mne mohl soudit.

Na světě potkáš ještě soudců až dost. Máš-li být nově uhněten a utvrzen, přenech tu práci svým nepřátelům. Však oni se jí zhostí, tak jako bouře, jež hněte cedr. Tvůj přítel je k tomu, aby tě přijal. A když vstupuješ do chrámu, uvědom si, že tě Bůh nesoudí, nýbrž přijímá. Exupéry

28. 2. 2015

Všichni se navzájem opouštíme, umíráme, měníme se, přerůstáme své nejlepší přátele, neboť se jeden od druhého učíme. Když Tě opravdu opustím, netrap se pro mne, tam někde uvnitř zůstane kus mne samotné a Ty, budeš někým zcela jiným, možná právě proto, že jsi mne poznal… O. Brienová

26. 2. 2015

Dnes pro vás nemám citát, pouze poselství. Děkuji za vše krásné, co tu jen člověk člověku může zanechat a dát. Ty poslední dny je bytí víc než překrásné, plné pokory a lásky, nic z toho by však nebylo, nebýt vás… Děkuji, že děláte mé dny krásnější, činíte mne lepším člověkem… Zuzana

25. 2. 2015

Smutek je zeď mezi dvěma zahradami. Chálil Džibrán

24. 2. 2015

Spiritualitu bychom si neměli rezervovat pouze pro okamžiky meditace nebo nedělní návštěvu kostela. Spiritualita je způsob života, pohled na svět, je to způsob, jakým jednáme se svou rodinou, s přáteli, jak přistupujeme ke své práci. Je to cesta světla…D. Fontana

23. 2. 2015

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalaj Láma

22. 2. 2015

Naším hlavním smyslem v životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžeme pomoci, alespoň jim neubližujme. Dalaj Láma

21. 2. 2015

Jsi úchvatným výtvorem Boha. On nechybuje. Nenech se lapit touhou, snažit se podobat někomu jinému. Každý z nás má talent na něco jiného. Miluj být sám sebou. Tavis Smiley

20. 2. 2015

Dlouho jsem rozjímal, co je to mír. Jeho pramenem není nic jiného, než zrozené děti, svezené sklizně, uspořádaný dům. Jeho pramenem je věčnost, kam se navracejí dokonalé věci. Poznal jsem totiž, že člověk je zcela podoben citadele…Exupéry

18. 2. 2015

Nevěřte ničemu prostě jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu prostě jen proto, že si o tom povídá většina lidí, nebo jen kvůli tomu, že Vám to řekli Vaši učitelé či starší lidé. Pozorujte to a zkoumejte a pokus shledáte, že to dává smysl, pak to přijměte a žijte podle toho. Buddha

17. 2. 2015

V poušti budeme postrádat vodu a po dlouhé době strávené na moři políbíme Zemi, když staneme na pevnině. Je-li nám zima, jdeme se ohřát k ohni. Pět hrubých elementů nás ve skutečnosti hluboce ovlivňuje, ale my většinou pouze kloužeme po povrchu svých prožitků a neuvědomujeme si, že zkušenost s elementy nás dokáže propojit s posvátností, vyrovnat a vyléčit a také nám umožní hlouběji pochopit sebe sama. Tenzin Wangyal

16. 2. 2015

Každý den je nějaký důvod k držení palců. Jaroslav Krása

13. 2. 2015

Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími. Jednáme-li s nimi, jako by už byli tím, čím se mohou stát, zavedeme je tam, kam je chceme zavést. W. Goethe

12. 2. 2015

Často se stává že ženy, které muže skutečně nemilují, jsou žárlivé a narušují jeho přátelství. Chtějí, aby jim patřil celý, poněvadž mu samy nepatří. Jádrem každé žárlivosti je nedostatek lásky. C.G. Jung

11. 2. 2015

Člověk nemůže Boha dokázat, neboť jak by mohl například mol šatní, který žere australskou vlnu, dokázat druhým, že existuje Austrálie? C. G. Jung

10. 2. 2015

Svatost a dokonalost člověka se totiž poměřuje především růstem lásky. Důležité je to, co mě vede k růstu lásky. Láska dává hodnotu všem oblastem našeho života. Jestliže věrně konáme to, co máme konat podle svého povolání a poslání, nemusíme přitom žít s pocitem rozmrzelosti z možná „ne dost duchovního“ života. Láska totiž ruší jakékoliv umělé napětí mezi posvátným a světským a dává věčnou hodnotu všem činnostem. I těm, které se z lidského hlediska zdají přízemní, banální a bezvýznamné. Vojtěch Kodet

9. 2. 2015

My, kteří nežijeme v klášteře, ale žijeme běžným životem, věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, je pro nás místem naší svatosti. Věříme, že nám nic nutného nechybí, protože kdyby nám něco nutného chybělo, Bůh by nám to jistě již dal. (Madeleine Delbrélová)

 

8. 2. 2015

K tomu, abyste u lidí, jež pokládáte za šťastné, odhalili smutek, je zapotřebí velká obrazotvornost. Jejich skutečný boj se odehrává kdesi mezi hvězdami, kde je příliš silné světlo, jímž lidské oči neproniknou. Poznat, co se odehrává v srdci druhých, na to je třeba  výjimečně citlivé duše. Andrew Sean Greer

6. 2. 2015

S vrabcem na plotě se nehádej o výšce nebes, s rybičkou v louži pak o velikosti řek a oceánů. Čínské přísloví

5. 2. 2015

Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra. Rainer Maria Rilke

4. 2. 2015

Pokud se lidé vašim cílům nesmějí, máte malé cíle :-) Azim Premji

3. 2. 2015

Existuje jen jediné skutečné strádání, napadlo mne dnes ráno, a to pochází z neschopnosti podarovat ty, které milujeme nejvíce. May Sarton

2. 2. 2015

Lásku nepotřebuje člověk dokonalý, ale naopak ten, kdo je plný chyb. Oscar Wild

1. 2. 2015

Jste tam, kde jste, protože to je přesně to místo, kde chcete být. Neznámý autor

31. 1. 2015

Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za dobré jídlo a radost ze života. Pokud nenachází důvod k vděku, hledej chybu sám v sobě. Tecumseh, náčelník kmene Šóniů

30. 1. 2015

Naříká-li někdo, že ho svět minul, byl to on sám, kdo se minul světem.
Naříká-li někdo, že mu láska neposkytla naplnění, mýlí se v tom, co je to láska. Lásku nemůžeš dostat jako nějaký dárek. Láska je především tiché naslouchání. Exupéry

29. 1. 2015

Úspěch, stejně jako štěstí, není možné vytvářet. Musí vyplynout. A to se stane pouze jako vedlejší efekt odevzdání se něčemu, co je větší než já sám. Jakmile se Vám jednou podaří nalézt své poslání, celý svět ožije. Každé ráno se budete probouzet s nevyčerpatelnou zásobou energie a nadšení, všechny myšlenky soustředěné na svůj cíl. Nebudete mít čas na zbytečnosti a proto nebudete plýtvat cennou silou své mysli zaměřené na nicotnosti. Přirozeně se oprostíte od zvyku dělat si starosti a stanete se mnohem produktivnější. Vypěstujete si rovněž hluboký smysl pro vnitřní harmonii, budete vedeni k tomu, abyste splnili svůj úkol. Je to nádherný pocit, mám jej moc rád. Viktor Frankl

28. 1. 2015

Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžeme nic odebrat. Exupéry

27. 1. 2015

Její pravidla životní etikety nespočívají v tom, že se nedávají lokty na stůl. Důležité je, naučit se držet zpříma, to jest držet svého ducha zpříma. Aby byl člověk plně hoden účasti na velké hostině života. Francois Garagnon

26. 1. 2015

Láska není byznys, takže není třeba mít obavy ze ztráty nebo zisku. Lásku je třeba dávat a užívat si se stejnou samozřejmostí, s jakou květiny rozdávají svou vůni. Osho

25. 1. 2015

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel

24. 1. 2015

Pokud muž miluje duši ženy, bude milovat jen jednu ženu. Pokud miluje pouze tělo nebo tvář, nebudou mu stačit ani všechny ženy na Zemi. Neznámý

23. 1. 2015

Od upovídaných lidí jsem se naučil tichu, od těch netolerantních pak toleranci, vlídnosti od nevlídných. Proto, nemám právo být k těmto svým učitelům nelaskavý. Káhlil Gibran

22. 1. 2015

Správně se chová ten, který uprostřed největšího ticha a samoty je schopen nejintenzivnější činnosti a uprostřed nejintenzivnější činnosti umí najít ticho a samotu pouště. Vivékananda

21. 1. 2015

Křesťané říkají, že se Ježíš nikdy nesmál. Tomu nevěřím – nebyl přece osel. Byl to jeden z největších a nejinteligentnějších lidí, kteří kdy chodili po zemi. Musel se smát, a určitě se smál rád. Osho

20. 1. 2015

Laskavost je zkrátka a dobře nájem, který se naučme platit za prostor, jenž obýváme na této planetě. Robin S. Sharma

19. 1. 2015

Pokud se vám podaří během dne rozesmát alespoň jednoho jediného člověka nebo projasnit náladu někomu zhola neznámému, váš den stál za to. Robin S. Sharma

18. 1. 2015

Jako jsou všechny barvy obsažené v bílé, jež odráží plné světlo, tak je ticho natolik plné, aby obsahovalo všechna slova. Louis Lavelle

17. 1. 2015

Co je sladšího, než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak, jako sám se sebou?  Marcus Tullius Cicero

16. 1. 2015

Kladu slovo, které bych chtěl vyslovit, do samého středu ticha: ticho uchovává všechno, co říkáme s citem, vroucností, vírou. A ticho přináší naše modlitby. Kamkoliv chceme, neboť je zdvihá k Bohu. Chalíl Gibrán

15. 1. 2015

Myšlenky, které nemůžeme převést do slov, ale jen poslouchat, plynou s námi; a zatímco stojíme v nehybném tichu pod tváří oblohy, která nás zatemňuje, cítíme se větší než naše malé životy. Jerome Klapla Jerome

14. 1. 2015

Nešťastni jsou ti, kteří nepoznali ticho, kus nebe, jež sestupuje k člověku. Přichází z takové dálky,o které se člověku ani nezdá. Přichází z velkých mezihvězdných prostor, z moří bez vírů, ze studeného měsíce. Přichází z těch prostorů, z těch časů a míst, kde už světy neexistují. Ernest Psichari

13. 1. 2015

„Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval  peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil v ráji!“

(neznámý autor)

12. 1. 2015

Dnes ráno jsem se probudil, abych vzdal oddané díky přátelům, těm starých i těm, kteří přišli teprve nedávno. Emerson

11. 1. 2015

Tím, že věřím v teorii znovuzrození, žiji v naději, že pokud ne v tomto, tak v nějakém dalším zrození budu schopen obejmout všechno lidstvo v přátelském objetí. Mahátma Gándhí

10. 1. 2015

Život, který jsem žil, mi vždycky připomínal příběh bez začátku a konce. Měl jsem pocit, že jsem útržek dějin, úryvek, kterému chybí předchozí a následující text. Dokázal jsem si docela dobře představit, že jsem možná žil v dřívějších stoletích a že přede mnou tehdy vyvstaly otázky, na které jsem ještě nedokázal odpovědět. Tak jsem se potřeboval narodit znovu, protože jsem nesplnil úkol, který jsem dostal. Carl Jung

9. 1. 2015

Již se nemusím obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým, s ostatními. Protože dokonce i hvězdy se spolu srážejí, aby umožnily vznik novým světům. Dnes již vím, že tohle je život. Charles Chaplin

8. 1. 2015

Budete-li se snažit porozumět celému Vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý Vesmír. Buddha

7. 1. 2015

Když tvá láska není jen touhou po druhém, když tvá láska není jen potřebou, když tvá láska je sdílná, když tvá láska není žebrácká, královská, když tvá láska nic nežádá a chce jen dávat – dávat pro pouhou radost z dávání – přidej k ní meditaci a uvolní se čistá vůně. To je soucit. A soucit je ten nejvyšší jev. Buddha

6. 1. 2015

Vztah je jedním z mystérií. Protože existuje mezi dvěma lidmi, záleží to na obou. Každý člověk je světem sám pro sebe. Je komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekonečnou budoucností. Na začátku se setkáváte pouze okrajově. Ale když vztah roste, stává se intimní, bližší, stává se hlubší, potom velmi pomalu se setkáváte ve svých centrech.

Když se setkávají centra, tomu se říká láska. Když se setkáváte okrajově, tak toto je známost: dotýkáte se člověka jenom zvenku na jeho hranicích. Mnohokrát se stává, že začnete nazývat svoji známost láskou. Známost není láska.

Láska je velmi vzácná. Potkat se s někým v jeho centru znamená projít skrz své vlastní revoluční já, protože když chcete někoho potkat v jeho centru, budete muset tomu druhému člověku dovolit, aby i on se dotkl vašeho centra. Budete se muset stát úplně zranitelní a otevření. Osho

5. 1. 2015

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska. Osho

4. 1. 2015

Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota. Karel Čapek

3. 1. 2015

Neboť tak jako o stromu, ani o člověku se nic nedozvíš, pokud ho rozpoltíš v jeho trvání a rozdělíš v jeho různosti. Strom není nejprve semeno, pak stvol, pak pružný kmen a nakonec mrtvé dřevo. Máš-li ho poznat, nesmíš ho dělit. Strom je síla. která se pozvolna snoubí s nebem. A tak je to i s tebou, můj malý človíčku. Bůh ti dal život, dává ti růst, plní tě postupně touhami, smutky, radostmi, bolestmi, hněvem i odpuštěním, a pak tě navrací v sebe. Ty ale nejsi jednou školák, pak manžel, jednou dítě, pak stařec. Jsi jen ten, kdo se naplňuje. A dokážeš-li pochopit, žes větví, která se houpe, jsouc pevně připoutána k palmě, pak ve svém pohybu okusíš věčnost. A všechno kolem tebe stane se věčným. – Antoine de Saint-Exupéry, Citadela

2. 1. 2015

Právě tehdy jsem pochopil, že člověk, který umí vidět úsměv sochy, krásu krajiny či ticho chrámu, nalézá vlastně Boha. Neboť přesáhl věc a dosáhl svorníku, přesáhl slova a zaslechl píseň, přesáhl hvězdy a noc a zakusil věčnost. Exupéry

6. 12. 2014

Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči,
které nechtějí vidět jejich svátečnost. Jan Werich

4. 12. 2014

Skláním se před místem v Tobě, v němž přebývá celý Vesmír. Skláním se před místem v Tobě, které je místem lásky, důvěry, světla a míru. Když Ty jsi v tomto místě v Tobě, a já jsem v tomto místě ve mně, jsme jedním. Z internetu…

27. 11. 2014

A šel jsem kolem ševce, který měl pouze jednu nohu a zdobil zlatým vyšíváním papuče, a přestože už neměl hlas, pochopil jsem, že zpívá. „Čím to je, ševče, že jsi tak šťastný?“
Odpověď jsem však už neposlouchal, věděl jsem, že by se mýlil, že by hovořil o tom, kolik vydělá peněz, anebo o jídle, které ho čeká, anebo o odpočinku. Neboť nevěděl, že jeho štěstí spočívá v tom, že se on sám proměňuje ve zlaté papuče. Exupéry

26. 11. 2014

Kdo se doma nikdy neujal poutníka, až v cizině pozná, jak jsou hostitelé vzácní. – Přísloví čínské

25. 11. 2014

Prostor světa mne uchvacuje. Jsem úplně sám a díky vitrážím vesmírné oblohy s miliony hvězd prožívám věčnost. František Lizna

24. 11. 2014

Ženy mají dar z nebes požehnání od bohů, které z nich činí tolik privilegované bytosti, že necítí potřebu bít se kvůli malichernostem. Když někdo dokáže stvořit duši, život, nosit ho v sobě a pak ho darovat celému Vesmíru, myslíš, že se najednou dokáže nadchnout pro nějaký kurz burzovní akcie? Stvořit duši, to je vážně něco tak nádherného, když se nad tím člověk zamyslí. Příchod dětí na svět je pro nás něčím tak běžným, že někdy zapomínáme na nádheru, velikost, kouzlo této podivuhodné události. Stvořit duši… z knihy Bůh chodí po světě vždycky inkognito

22. 11. 2014

Ve stáří jsem začal věřit, že láska není podstatné jméno, nýbrž sloveso. Čin. Jako když voda plyne stále pryč. Dokonce i při odloučenosti, dokonce i ve smrti, se proměňuje. Žije ve vzpomínkách, v doteku, prchavé vůni, náznaku vzdechu. Zanechává stopu jako zkamenělý otiskl v písku, list vpálený do asfaltu. (…) Představ si, že plaveš v letní prohřáté vodě bazénu a kolem tebe se šíří soustředné kruhy. Zlatisté paprsky slunce se ti odrážejí ve vlasech a hřejí tě na tváři. Nasaj vzduch. Nadechni se. Ten pocit tě nikdy neopustí. Když uchopíš sluneční svit do dlaní, promění se ve stín. Když uvězníš světlušku ve sklenici, zahyne. Ale jestliže dáš lásce křídla, nadosmrti budeš cítit bezbřehou radost a vzrušení z pocitu, že se vznášíš vysoko nad zemí. Z knihy Ztracená manželka

21. 11. 2014

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp

20. 11. 2014

Na světě potkáš ještě soudců až dost. Máš-li být nově uhněten a utvrzen, přenech tu práci svým nepřátelům. Však oni se jí zhostí, tak jako bouře, jež hněte cedr. Tvůj přítel je k tomu, aby tě přijal. A když vstupuješ do chrámu, uvědom si, že tě Bůh nesoudí, nýbrž přijímá. Exupéry

19. 11. 2014

Kdybychom byli dobrá orná půda, nenechali bychom nic přijít nazmar a v každé věci, události a člověku bychom viděli vítanou vláhu, déšť nebo sluneční svit. Friedrich Nietzsche

18. 11. 2014

Vím s jistotou, že jsem stále štván životem, obtěžkán netrpělivostí a ustavičnou honbou, že jsem promarnil mnoho životních šancí a ve zvířeném prachu jsem přehlédl příliš mnoho cenných lidí. Charles Kuralt

17. 11. 2014

Jan Skácel, Modlitba

Studánku dej mi blízko u lesa

A nehlubokou

Jenom na dlaň vody

A do ní žabku která vodu čistí

Na podzim povybírám napadané listí

V zimě se budu starat aby nezamrzla

A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé

A to je všechno

Snad je v moci tvé

Udělat pro mne malý důlek vody

Ve kterém by se odrážela nebesa…

16. 11. 2014

Tak víš co, pojedeme do nejdražší restaurace a dáme si kaviár a šampaňské a budeme jako naši rodiče před všemi těmi válkami, bezstarostní a sentimentální a beze strachu, bez zábran a se spoustou špatného vkusu, se slzami, měsícem, oleandry, houslemi, mořem a láskou. Dneska chci věřit, že budeme mít děti a zahradu a dům a ty budeš mít pas a budoucnost a že já se kvůli tobě vzdala velké kariéry a milujeme se ještě po dvaceti letech a jsme žárliví a ty si pořád myslíš, že jsem krásná, a já nemůžu spát, když ty nebudeš jednu noc doma… Z knihy Vítězný oblouk

15. 11. 2014

Život je už takový. Málokdy si v okamžiku samém uvědomíme, že těžké chvíle mají skrytý význam – že díky nim rosteme. Andělé se převléknou za čarodějnice a přinesou nám skvělé dary, pečlivě zabalené v odporných obalech. Ať už se jedná o neúspěch, nemoc, nebo všední zvraty, pokaždé se nám dar nechce přijmout a rozbalit ho, abychom odhalili skryté poselství, které obsahuje. Máme se učit vůli nebo odvaze? Nebo naopak přestat lpět na něčem, co nakonec není zase tak důležité? Chce po mně život, abych naslouchal svým niterným touhám a ambicím? Abych i v tom zdánlivě špatném shledával cesty lepších zítřků? Bůh chodí po světě inkognito

14. 11. 2014

Je větší zábava hovořit s někým, kdo neužívá dlouhá a složitá slova, ale spíše krátká a jednoduchá, jako třeba „Nedáme si oběd?“ Medvídek Pú

13. 11. 2014

Kdo tě chce poznat, musí tě objevit. Jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům, a proto by ho zboural. Zbude mu hromada kamení, cihel a tašek, ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde a nebude vědět, co si s tou hromadou cihel a kamení a tašek počít, neboť tu bude chybět objevitelský duch, který jim vládl, srdce a duše stavitele. Neboť kamení chybí srdce a duše člověka. A. de Saint-Exupéry

12. 11. 2014

Přijde chvíle, když už pouhé její jméno bude jako modlitba, neboť k němu nebudeš mít co dodat. Přijde chvíle, kdy už nebudeš nic žádat. Ani rty, ani úsměv, ani něžnou paži, ani dech její přítomnosti. Bude ti stačit, že Ona je. Přijde chvíle, a už se nad tím či oním krokem, slovem, nad tím či oním rozhodnutím, odmítnutím nebo mlčením nemusíš na nic ptát, abys je pochopil. Neboť Ona je. A. de Saint-Exupéry

11. 11. 2014

To, co dnes dělám, je důležité, protože jsem to vyměnil za jeden den svého života. Dan Millman

10. 11. 2014

“Chci tě milovat, aniž bych tě spoutávala,
vážit si tě, aniž bych tě hodnotila,
jít po tvém boku a nebýt ti na obtíž,
pozvat tě blíž, ale nečinit si na tebe nárok,
vzdalovat se od tebe bez pocitu viny,
vidět, jaký opravdu jsi, a nevyčítat ti to,
a pomáhat ti, aniž bych tím zraňovala tvou důstojnost.
A pokud můžu totéž dostat já od tebe,
nebudeme se míjet a
budeme jeden o druhého bohatší.”
Virginia Satirová

9. 11. 2014

Chceš-li být šťastný, zjisti, co miluješ ze všeho nejvíce. Vrhni se do této lásky s odvahou, vytrvalostí a maximální rozhodností. Odměnou za tvé snažení ti bude zavržení a vyloučení ze společnosti tvých přátel a blízkých. Pokud se však odmítneš vzdát, pokud přežiješ osamělost a pevně se přidržíš své lásky, zjistíš, že máš nové přátele, novou rodinu, která tvé hodnoty a ideály sdílí. S nimi dolétneš dál a výš, než si dokážeš představit… Richard Bach

8. 11. 2014

Trápí tě nějaký problém a budí tě v noci ze snu? Zkus někdy rozevřít okenice a pohledět do nočního nebe plného milionů hvězd a na nic nemysli, prostě jen vnímej tu nekonečnost a krásu vesmíru, jehož jsi součástí. Až pak se znovu zamysli nad tím malicherným pozemským problémem. Starý zenový příběh

7. 11. 2014

Smát se často a hodně; získat si respekt inteligentních lidí a náklonnost dětí; vydobýt si  uznání upřímných kritiků a snést zradu falešných přátel; ocenit krásu, nalézt v ostatních to nejlepší; zanechat na světě něco dobrého, třeba zdravé dítě, kus zahrady či vyrovnané  závazky; vědět, že alespoň jeden život byl snazší proto, že právě vy jste žili. To je třeba zvládnout.
Ralph Waldo Emerson

6. 11. 2014

Nejčistší voda není ta stojatá v bažinách, ale ta, která bolestně naráží na kameny a tím se čistí. Buďte jako tekoucí voda, která sice trpí ve své bolesti, ale vytváří bílou pěnu naděje, ví kam směřuje a kde se nachází moře. Ježíš Kristus

5. 11. 2014

Milujte Pravdu. Je věčným pramenem vaší pozornosti a vaše láska k ní se vám dříve nebo později vrátí několikanásobně ve formě milosti (zejména v pomoci na cestě). Eduard Tomáš

4. 11 2014

Vodo, vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu: ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli. Díky tobě se otevírají všechny vyschlé prameny našeho srdce. Jsi tím nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším, ty, tak čistá v útrobách země. Člověk může umřít žízní u magnezitového pramene. Může umřít žízní na břehu solného jezera. Může umřít, i když má dva litry rosy, jsou-li v ní rozpuštěny nějaké soli. Ty nepřijímáš žádné příměsi, ty se nedáš zfalšovat, ty jsi podezíravé božstvo. Ale naplňuješ nás nesmírným a prostým štěstím. Exupéry

3. 11. 2014

Ze všech lidí, s nimiž jsem se v životě setkal, má ke mně ten správný vztah jedině můj krejčí. Kdykoli k němu přijdu, znovu mi bere míru, zatímco ostatní si mě jednou změřili, zaškatulkovali a hotovo, víc už se měřením mé osoby nezdržují.
G.B. Shaw

2. 11. 2014

Svět není jen samý slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí Tě na kolena a nechá Tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ, tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví Tě! Jenom tak se vítězí! Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kdes chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavinili! To dělaj zbabělci a to ty nejsi! Jsi lepší, pamatuj…!!! Rocky Balboa :-)

27. 10. 2014

Všechno, co potřebujeme, je v nás již hluboko uloženo a čeká na své odhalení a osvobození. je třeba si jen najít klid a čas, abychom to v sobě dávno ukryté, směli skutečně nalézti. Neb každá duše nese si své dary. Eileen Caddy

26. 10. 2014

Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou: „Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry?“ Místo toho se zeptají: „Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec?“ Teprve potom myslí, že ho znají. Exupéry

25. 10. 2014

Nesnaž se mne tedy ohromit vypočítáváním, kolik má tvůj dům kamenů, tvé panství pastvin, tvá stáda kusů dobytka, tvá žena šperků, ani kolik máš milostných vzpomínek. To není důležité. Chci vědět, je-li tvůj dům dobře postaven, nakolik je víra na tvém panství horoucí, a zdali navečer po vykonané práci probíhá večeře radostně. A jakou lásku jsi vytvořil a za co jsi směnil svůj život, aby to bylo trvalejší než ty sám. Chci vidět, jak ses uskutečnil. Chci tě poznat z tvé tvorby, a ne z nevyužité stavební hmoty, kterou se nadarmo chlubíš. Exupéry

24. 10. 2014

„Každý z nás je plný krásných zákoutí, o která stojí za to pečovat. Podobně každé město. Čím více krásy nalezneš sám v sobě, tím více jí spatříš kolem sebe. Kdo tvrdí, že ve městech není než hluk, zkažený vzduch a lidé, kteří nemají na práci nic lepšího než překážet jeden druhému, nikdy naplno neotevřel oči. Jinak by viděl, že vedle aut na silnicích a lidí na chodníku je zde také množství květin, stromů a dalších překrásných bytostí. A ty nespěchají vůbec nikam. Viděl by, že i v těch autech jsou lidé se svými starostmi a přáními a že žádný z chodců nejde po chodníku sám. Že možná spěchá, ale nikdy ne od lidí, a i kdyby se ostatním jakkoliv vzdálil, jeho další krok ho přivede opět zpátky. Je jedno, jakými cestami se ubíráme, nakonec se všichni setkáme na jednom místě a dojetí bude velké. Neboť není jedněch bez druhých a druzí nejsou ničím bez jedněch. Každý v každém je obsažen a vůbec nejvíc je obsažen v Tichu.“ z knihy Malá, Michal Čagánek

23. 10. 2014

Lidé všechno ztratí. Co po sobě zanechají? Vezmou si s sebou jen mzdu za lásku a almužny, které dali. František z Assisi

22. 10. 2014

Eskymáci mají 52 výrazů pro sníh Protože je pro ně nejdůležitější. Stejně tolik jmen by mělo příslušet i lásce… Margaret Atwood

21. 10. 2014

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
„Poušť je krásná…,“ dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…,“ řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
„Ano,“ řekl jsem malému princi, „ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!““ Exupéry

20. 10. 2014

Vážený pane, žádáte mne o radu. Přečetl jsem si rukopis Vašeho románu a mohu Vám odpovědně říci: Jezte víc ryb! Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by Vám stačily dvě velryby střední velikosti. S pozdravem Mark Twain

19. 10. 2014

Tomáš říkal:milovat se se ženou a spát se ženou jsou dvě vášně nejen rozdílné, ale téměř protikladné. Láska se neprojevuje touhou po milování (tato touha se vztahuje na bezpočet žen), ale touhou po společném spánku, tato touha se vztahuje jen k jedné ženě… Milan Kundera

18. 10. 2014

Proč se nenávidět? Jsme na sebe napojeni, jsme unášeni touž planetou, jsme posádkou téže lodi. A jako je dobré, měří-li jednotlivé kultury své síly a podněcují tak vznik nových syntéz, tak je obludné, když jedna druhou pohlcují. A nelze říci: mě se to netýká. Protože: Každý je odpovědný za všechny. Každý je sám odpovědný. Každý je sám odpovědný za všechny. … A každý nese všechny hříchy všech lidí. Exupéry

17. 10. 2014

Jeden život, jedno vědomí na sebe bere podobu muže či ženy, stébla trávy, psa, země, slunce, galaxie… Je to hra tvorů a tvarů, je to tanec života. Eckhart Tolle

16. 10. 2014

Nezoufejme, když něco ztratíme: člověka, nějakou radost, štěstí; vše se vrátí v ještě větší nádheře. Co musí odpadnout, odpadne; co nám patří, to nám zůstane, neboť vše probíhá podle zákonů, které jsou větší, než dokážeme nahlédnout, a které jsou s námi jen zdánlivě v rozporu. Žijme v sobě samých a mysleme plně a zcela na svůj život, na všech tisíc jeho možností, na jeho šíři a budoucnost, proti nimž neexistuje nic minulého a ztraceného. Rainer Maria Rilke

15. 10. 2014

Jsme dopis, který nám napsal Buh, jsme záhada a tajemství, které je radostí objevovat. Miroslav Herold

14. 10. 2014

Láska není vášeň, není to jen vzrušení. Láska je hluboké porozumění někomu, kdo vás doplňuje. Někdo, kdo z vás udělá „celý kruh“. Přítomnost toho druhého pozvedá vaši přítomnost. Láska vám dává svobodu být sebou samým, není to vlastnictví. Osho

13. 10. 2014

Musím přeci snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Malý princ

12. 10. 2014

Nikdy neposlouchej ty, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. Ty své poslání znáš, cítíš v sobě jeho tlak. A když je zradíš, sám sebe zbavíš tváře. Exupéry

11. 10. 2014

Tvé bohatství je v tom, že hloubíš studny, že užíváš dne a odpočinku, že dobýváš diamant a získáváš lásku. Ne však v tom, že máš studny, dny odpočinku, diamanty a volnost v lásce. Ani v tom ne, když po nich jenom toužíš a neusiluješ o ně. Exupéry

10. 10. 2014

Jak bych byla ráda, kdyby lidé slyšeli padat sníh, přes prohlubující se noc.

Anne Bancroft

9. 10. 2014

Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, vydám se třebas pěšky na cestu a budu klopýtat šílenstvím, abych ho nejdříve přinesl druhým. A nebudu si svého Boha zotročovat. A budu živ z toho, co dává druhým.
Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. Exupéry

8. 10. 2014

Sněhová vločka nepadne nikdy na špatné místo. Zen

7. 10. 2014

Nádherná výzva je vidět DAR ve všem, co je. Boha ve všem, co je. Lásku ve všem, co je. Učitele ve všem, co je…

6. 10. 2014

Nikdo z nás neměl v úmyslu narodit se do dokonalého světa. Abraham

5. 10. 2014

Nahraďte sebelítost vděčností a dosáhnete obrovského pokroku. Dr. Nešpor

4. 10. 2014

Říká-li nám někdo něco necitlivého, většinou nedokážeme ocenit komplexnost tohoto sdělení. Ten, kdo nám ubližoval, se vlastně pro nás na nejvyšší úrovni obětoval. A v tom je obrovská síla. Z přednášky Jiříka Hamerského

3. 10. 2014

Pravá pokora je, když si uvědomíme, že všichni kolem nás jsou Bohové, že všechno kolem nás je Božské. Mirek Čapek

2. 10. 2014

Život spočívá v naprosté zodpovědnosti za vše, co se nám děje. Úplně za vše. Dr. Len tvrdí, že jeho práce spočívá v očišťování sebe sama. Tím, že očišťuje sebe sama, čistí svět, neboť on je svět. Vše vně je pouhou projekcí a iluzí. Vše je naším zrcadlem.

1. 10. 2014

Kdyby se zastavily všechny hodiny světa, kolik hodin by bylo? A jakou barvu má vítr?

Zen

30. 9. 2014

Jak mohu dnes někomu udělat ze života pohádku? :-)

29. 9. 2014

Neexistují chyby, jen nedostatek lásky. Kdyby se před Tebou objevila bytost z čirého světla, neviděla by nic takového, jako jsou nejhorší vlastnosti. Místa, která na sobě nemám rád, by vzala do náruče a láskyplně objala. Je zbytečné něco měnit. Více lásky, to má smysl. Jiří Hamerský

28. 9. 2014

Jsme všichni spolu na této planetě Zemi. Jsme zde na nádherném výletě. A Země je jako veliký pták. A tato Země se o nás stará a současně nás i veze. Pohybuje se kolem slunce rychlostí 108 000 kilometrů v hodině. Měli bychom si zapnout bezpečnostní pásy. A každičký moment si užívat. V každé z těchto chvil se můžeme dotýkat zázraků života. Thich Nhat Hahn

27. 9. 2014

Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnost změnit svět, ve kterém žijeme. A vše, co se po nás žádá, je být láskou. A víme, že když budeme žít v lásce, vše se změní. S láskou si vzpomeneme, kdo jsme. S láskou nebudeme nikoho jiného soudit. S láskou změníme vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečná odpověď. Malá babička

26. 9. 2014

Před deseti lety jsem sám se sebou uzavřel dohodu, že pokud se mi podaří prožít den, aniž bych kohokoli nebo cokoli posuzoval, pozvu se na tak velký zmrzlinový pohár s horkým karamelem, až mi z něj bude špatně. Ihaleakala Hew Len

25. 9. 2014

Každá vteřina je plná klenotů. Uvědomujeme si existenci oblohy, stromů, kopců, řeky, oceánů a všech zázraků kolem nás. To jsou ty klenoty. A proto nechceme jenom tak utrácet čas. Z veškerého času, jež nám byl v životě dán, chceme naopak získat maximum. Každé ráno po probuzení vidíme, že jsme dostali dar v podobě zbrusu nových čtyřiadvaceti hodin. V těchto dvaceti čtyřech hodinách ze sebe můžeme vydávat energii porozumění a soucitu, z níž budeme mít prospěch my samotní, naše planeta a každý člověk, se kterým se potkáme. Thich Nhat Hahn

24. 9. 2014

Zvuk smíchu je jako klenutá kopule chrámu štěstí. Milan Kundera

23. 9. 2014

Ležím a louce tak dlouho, až hladký poklid prostoupí mé tělo a nechá mě splynout s pasoucími se kravami, s tichou zelení, s pohybujícími se mraky a s letícími ptáky. Když přijde slunný den, vzrůstám a zraji, jako kukuřice… Alice James

22. 9. 2014

Ve všech věcech je nevyčerpatelná sladkost, čistota a ticho, které je zdrojem konání a radosti. Povstává ze mne v nepopsatelné něze a prýští z nikdy nespatřených pramenů stvořeného života. Thomas Merton

21. 9. 2014

Hluboko v duši, až dole pod soužením a pod vším zmatkem života, se rozprostírá velkolepé majestátní ticho. Nekonečný oceán klidu, který nic nemůže vyrušit. Přirozený, bytostně vlastní nesmírný pokoj, který přesahuje chápání. Po čem se zaníceně pídíme, hledáme to tady i tam, kdesi nahoře a ve vnějším světě. právě to nakonec nalézáme uvnitř sebe. C. M. C

20. 9. 2014

Pokoj, to je nejčistší podoba štěstí. William Ellery Channing

19. 9. 2014

I kdybychom objevili celý svět, abychom nalezli krásu, musíme si ji nést v sobě, jinak ji nenajdeme. Ralph Waldo Emerson.

18. 9. 2014

Netoužím po změně. Chci tytéž staré a milované věci, stejné stromy a hebký trávník, hrdličky, kosy, barevnou pěnkavu, která zpívá, zpívá, zpívá tak dlouho, dokud zbude alespoň trochu světla, jež by vrhlo stín na sluneční hodiny, protože taková je melodie téhle písně a já netoužím po ničem jiném, než aby všechny věci zůstaly na svých místech. Richard Jeffries

17. 9. 2014

Ptáš se mě, proč si stavím dům uprostřed lesa v horách a já se usmívám, mlčím a dokonce i moje duše zůstává tichá, protože žije v jiném světě, který nikomu nepatří. Broskvoň kvete. A voda plyne… Li Po (701 – 762)

16. 9. 2014

Zázrak není létat vzduchem, nebo kráčet po vodě, ale kráčet po Zemi. Čínské přísloví

15. 9. 2014

Nedovol, aby hlouposti narušily pokoj Tvé mysli. Život je příliš drahocenný, aby byl obětován nepodstatným a pomíjivým věcem. Nevšímej si toho, co je bezvýznamné. Greenville Kleisner

14. 9. 2014

Kéž bych tak mohl vyrůst: Pevnější, prostší, klidnější a laskavější. Dag Hammarskjöld

13. 9. 2014

Prožijme jeden den tak rozvážně, jako to dělá příroda a nedovolme, aby náš vlak sjel z cesty, spadne-li na koleje nějaká skořápka a nebo křídlo komára. Vstaňme brzy a držme půst, nebo se najezme, v míru  a beze stopy neklidu… Nerozčilujme se a nedovolme, aby nás přemohla ona strašlivá peřej a vířící vítr… Jestli lokomotiva zapíská, ať si píská, třeba až do ochraptění. Když zvony zvoní, proč bychom měli někam utíkat? Henry David Thoreau

12. 9. 2014

Laskavost lze nalézt všude v životě. Je znamením, že víra ovlivňuje obyčejné věci: přípravu jídla i povídání, vyprávění příběhů, milování, rybaření, péči o zvířata, obilí i květiny, že má moc nad zábavou, hudbou i knihami, výchovou dětí, nad všemi těmi místy, jimiž prosáklo nečekané štěstí a skrze jež jasně září milost. Dokonce i tehdy, je-li všude kolem obrovská domýšlivost a chtivost, člověk nemusí dlouho hledat, aby objevil příbytek laskavých lidí. Garrison Keillor

11. 9. 2014

Vyjdi z domu do sluneční záře, tanči loukou nebo se usaď  potoka a jen prožívej ten okamžik. Proudící voda posbírá Tvé obavy a odnese je do moře. J. Donald Walters

10. 9. 2014

Musíme vynaložit zvláštní úsilí, chceme-li se radovat z modrého nebe? Musíme trénovat, abychom byli schopni té radosti? Nikoli, prostě se radujeme. Každá vteřina a každá minuta našeho života může být právě taková. Vždycky a všude jsme schopni se radovat ze slunečního třpytu, z přítomnosti druhého člověka, dokonce třeba i z prostého pocitu, že dýcháme. Nemusíme jet do Číny, abychom se radovali z modrého nebe. Nemusíme cestovat do budoucnosti, abychom se radovali ze svého dechu. Těchto věcí se můžeme dotýkat právě teď.  Thich Nhat Hahn

9. 9. 2014

Zatímco druzí se zbytečně zavazují k nenasytné honbě za úspěchem a za dočasným požitkem z moci, já se raději natáhnu do stínu a budu zpívat. Fray Luis de León (1527 – 1591)

8. 9. 2014

Vyjděme ven z hluku. Pojďme do ztichlých polí, nad nimiž se rozprostírá nekonečné nebe a kde mezi námi a hvězdami leží ježí jen ticho. A tam, v tom utišení, poslouchejme hlas, který k nám mluví… Jerome Klapka Jerome

7. 9. 2014

Spokojenost… Nastává jako spolehlivý následek naprostého souhlasu a dokonalé pokory, jestliže se nepokoušíme udělat ze sebe to či ono (abychom lépe vyhovovali jakési iluzorní představě o sobě samých), ale odevzdáme-li se plnosti života a necháme-li ho, aby námi plynul… David Grayson

6. 9. 2014

Lék na všechny nemoci života je uschován v nejniternější hloubce života samého, do níž jsme schopni sestoupit, jen jsme-li sami. Samota je svět sám o sobě, plný zázraků a netušených možností. Jak absurdní, že je ten svět tak blízko. A přeci nedosažitelně vzdálený. Rabíndranáth Thákur

5. 9. 2014

Kéž je loďka Tvého života lehká a naložená věcmi, které nutně potřebuješ. Měl bys mít útulný dům a prosté radosti, jednoho či dva přátele hodné toho jména, někoho, koho miluješ a kdo miluje Tebe. Kočku, psa, trochu jídla a něco oblečení. Nic víc Ti netřeba… Jerome Klapka Jerome

4. 9. 2014

Již osmdesát let začínám každý den stejným způsobem. A nejde o všední rutinu, ale cosi podstatného pro můj každodenní život. Sedám si k piánu a hraji dvě Bachova preludia a fugy. Nedokážu si představit, že bych to dělal jinak. Jde o pro můj dům jistý druh požehnání. Ale má to pro mne i další význam – znovuobjevení světa, z něhož se mohu radovat, neboť jsem jeho součástí. Naplňuje mne to údivem nad neuvěřitelným zázrakem života a pokaždé znovu žasnu, že jsem člověk. Pablo Casals

3. 9. 2014

Dny se přelévaly v další dny a já byl pořád oblečený v montérkách, nečesal jsem se, ani moc neholil, kamarádil jsem se se psy a kočkami a znovu jsem vedl šťastný život dětství… Byl jsme praštěný, jako biskupský chlebíček a dokonce ještě šťastnější. V neděli odpoledne jsem chodíval se psy do lesa. Tam jsem se posadil, roztáhl dlaně, nastavil je vzhůru k nebi a přijímal pak celé hrsti slunce, které mi žhnulo v dlaních. Jack Kerouac

2. 9. 2014

Jaru nemůžeš přikázat: „Přijď a zůstaň dost dlouho!“ Nejvýše ho můžeš požádat: „Přijď, požehnej mi svou nadějí a zůstaň tak dlouho, jak to bude možné.“ Z knihy 11 minut

1. 9. 2014

Slyšet je víc, než rozumět slovům. Karel Čapek

31. 8. 2014

Láska je především tiché naslouchání… Nadejde hodina, kdy ve své milé dospěješ k tomu, co nebude pouze ten či onen její pohyb, ten či onen detail tváře, to či ono její slovo, nýbrž Ona sama. Přijde chvíle, kdy už pouhé její jméno bude jako modlitba, neboť k němu nebudeš mít co dodat. Přijde chvíle, kdy už nebudeš nic žádat. Ani rty, ani úsměv, ani něžnou paži, ani dech její přítomnosti. Bude ti stačit, že Ona je. Přijde chvíle, a už se nad tím či oním krokem, slovem, nad tím či oním rozhodnutím, odmítnutím nebo mlčením nemusíš na nic ptát, abys je pochopil. Neboť Ona je. Antoine de Saint Exupéry

30. 8. 2014

Po lásce nemohu sáhnout, jako by byla kdesi v zásobě: je to především práce mého srdce… Lásku ti neposkytuje určitá tvář jako dar, stejně jako ta šťastná pohoda nebyla v krajině, nýbrž v tvém stoupání vzhůru. V tom, že jsi zmohl horu. Že jsi zakotvil v nebi. Stejně je tomu s láskou. Že by ji člověk mohl potkat, je pouhá iluze, neboť lásce je třeba se učit. Antoine de Saint Exupéry

29. 8. 2014

Chci, abys žil ne z toho, co dostáváš, ale z toho, co dáváš, neboť tím rosteš. To ovšem nijak neznamená, že bys měl svými dary pohrdat. Svému plodu potřebuješ dát tvar. Neboť dát můžeš jen to, co proměníš, tak jako strom dává ovoce, ve které proměnil zemi. A tanečice tanec, ve který proměnila svůj krok. A voják vlastní krev, kterou směňuje za chrám nebo říši. Čím je však pro Tebe ten plod? Tvůj plod má cenu jen tehdy, pokud Ti nemůže být vrácen. Tak jako i skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš…. Antoine de Saint Exupéry

28. 8. 2014

Váš dům je vaším větším tělem. Nejraději bych posbíral všechny vaše domy do své ruky a jako rozsévač je roztrousil po lesích a loukách. Pak by údolí byla vašimi ulicemi a zelené stezky vašimi uličkami, abyste vyhledávali jeden druhého na vinohradech a přicházeli s vůní země ve svých šatech. Ale vy, děti vesmírného prostoru, vy neklidní v klidu, vy se nesmíte dát uvěznit ani zkrotit. Váš dům by neměl být kotvou, ale stěžněm. Kahlil Gibran

27. 8. 2014

Neboť jsi jako zázračné zrno, jež promění zemi v píseň a nabídne ji slunci. V pohledu milované, která se na Tebe usměje a naučí Tě slovům modlitby, proměníš pak to obilí ve světlo. A když já zasévám zrno, je to už jako večerní modlitba. A zvolna kráčím a rozsévám své zrno pod hvězdami a nemohu změřit, jakou roli tu hraji, jestliže hledím krátkozrace a příliš z blízka. Ze zrna vyroste klas, klas se promění v tělo člověka a k slávě boží vyroste z člověka chrám. A já pak mohu říci, že to obilí má sílu seskupit kameny. Stačí jediné křídlaté semeno, vydané náhodě větru, aby se Země stala bazilikou. Antoine de Saint Exupéry

26. 8. 2014

Chcete-li objevit tajemství opravdových vztahů, hledejte to božské v lidech a věcech a vše ostatní ponechte Bohu. J. Allen Boone

25. 8. 2014

Přítelem je v první řadě ten, kdo nesoudí. Ten, kdo otevře své dveře tuláku, jeho berli, jeho holi odložené do kouta, a nežádá od tuláka tanec, aby ho pak mohl podle tance soudit. A když žebrák vypráví, jaké bylo tam venku na cestě jaro, pravý přítel to jaro pojme do sebe. A, když vypráví o hrůzách hladovění ve vsi, odkud přišel, přítel s ním trpí hlad. Jak jsem ti říkal, přítel je ta část člověka, která je obrácena k tobě a otevře ti dveře, jež možná nikdy jindy neotvírá. A tvůj přítel je pravdivý a pravdivé je všechno, co říká, a miluje tě, i když tě v jiném domě třeba nenávidí. Antoine de Saint Exupéry

24. 8. 2014

Váš život se rozběhne, jakmile se k tomu rozhodnete. Ještě jste se nerozhodli, protestujete a váháte. Změňte svou představu o životě. Mluvte, myslete a jednejte jako Bůh, kterým jste. N. D. Walsch

23. 8. 2014

Víš, proč jsme úplně nejvíc moc nejlepší kamarádi? Protože si pomáháme. Forrest Gump

22. 8. 2014

Hledáme-li sami sebe, odpusťme si ono hledání, které bývá občas bolestné. Výsledkem tohoto procesu je mistrovský výbrus naší duše. Dejme si čas, tak jako vítr, který hledá nejlepší možné místo, aby zasadil strom. Tak i my hledejme a nacházejme sebe sama v tom nejlepším možném způsobu života… Zuzana Švédová

21. 8. 2014

Po příteli který kulhá nechci, aby tančil…
Jsem unaven polemikami, výhradami, fanatismy! K tobě mohu přijít a nemusím se ustrojit do uniformy, nemusím odříkávat nějaký korán a nemusím se vzdávat čehokoliv, co patří k mé vnitřní vlasti. U tebe se nepotřebuji ospravedlňovat, nepotřebuji se obhajovat ani něco dokazovat. U tebe nacházím mír jako v Tournusu. Přes má neobratná slova, přes mé úvahy, které mohou být mylné, vidíš ve mně prostě člověka. Ctíš ve mně vyslance víry, zvyků, osobních lásek. Tím, že se od tebe liším, nijak tě nezraňuji, ale obohacuji tě. Jako každý jiný toužím po uznání a u tebe se cítím čistý.Proto směřuji k tobě. Potřebuji jít tam, kde jsem čistý. Přijal jsi mě takového, jaký jsem. Antoine de Saint Exupéry

20. 8. 2014

Když maluji vesničana pracujícího na poli, chci, aby lidé vnímali, jak vesničan plynule přechází do půdy stejně jako obilí a půda stoupá do vesničana. Chci, aby vycítili, jak slunce proudí do vesničana, do pole, do obilí, do pluhu a do koní a jak to všechno proudí zpátky do slunce. Když začneš vnímat univerzální rytmus, v němž se všechno na světe pohybuje, začneš rozumět životu. Jen to je Bůh. Vincent Van Gogh

19. 8. 2014

Jsme průměrný děti historie. Lidi, který jsou k ničemu. Nezažili jsme válku, velkou depresi. Naše válka je duchovní válka. Naše deprese je náš život. Byli jsme televizí vychovaný k víře, že jednou se z nás stanou milionáři, filmoví bozi nebo rockový hvězdy, ale kdepak… my si to uvědomujeme… a začínáme bejt dost vzteklí. Vidím nejsilnější a nejúžasnější muže, co kdy žili. Vidím veškerej ten potenciál! Sakra, celá generace čerpá benzín, čeká u stolu, otročí s bílejma límečkama. Inzeráty nás nutí kupovat si auta a šaty. Pracujeme jenom abychom si koupili krámy, co nepotřebujeme. Nakonec patříš věcem, které ti patřily. Chuck Palahniuk


18. 8. 2014

Když přichází bouře, stromy tancují – tancuj také. Když noc přichází a všechno je temné, buď také temný. A ráno, když slunce vychází, nech ho vyjít také v sobě. Buď dětský, radující se, nemyslící na minulost. OSHO

17. 8. 2014

Svět bez lásky je jako mrtvý a vždycky přijde chvíle, kdy je člověk unaven vězením, prací i odvahou, a touží jen po milované tváři a po srdci rozradostněném něhou. Albert Camus

16. 8. 2014

Člověk není milován každý večer. Alfred de Musset

15. 8. 2014

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě. Ernest Hemingway

14. 8. 2014

Naše životy nám nepatří. Jsme navzájem propojeni, v minulosti i přítomnosti. A každým hříchem a dobrým skutkem, utváříme svou budoucnost. Pomlky mezi notami, jsou pak klíčem k hudbě. Atlas mraků

13. 8. 2014

Když toužíte po ženě nebo muži, co se děje? Jedna vaše část se touží setkat s druhou částí, ale snažíte setkat se s tím druhým venku. Můžete se setkat na jedinou chvíli, ale opět budete sami, protože venku nemůže dojít k věčnému setkání. Sex je nucen být jen chvilkový, protože ten druhý je jiný člověk.Jestliže se uvnitř setkáte se svou vnitřní ženou nebo mužem, pak toto setkání může být věčné. A když jsou všechna rozdělení ztracena, toto setkání se děje. To je alchymistická transformace: vaše žena a muž se uvnitř setkají a stanete se jedním. A když budete jedním, získáte lásku. Osho

12. 8. 2014

Život je cosi neuvěřitelného. Něco, co by nemělo existovat a přece existuje. Je zázračné, že existujeme my lidé, že existují stromy a ptáci. Je to skutečný zázrak, protože celý vesmír je mrtvý. Milióny hvězd a milióny slunečních soustav jsou bez života. Jen na naší planetě Zemi, která je jako nic – uvědomíte-li si její rozměry, je podobná zrnku prachu – právě tady vznikl Život. Tady je nejšťastnější místo veškeré existence. Zpívají tu ptáci, rostou a KVETOU TU STROMY, ŽIJÍ TU LIDÉ, kteří se milují, zpívají a tančí. Stalo se něco neuvěřitelného. OSHO

11. 8. 2014

Tvůj strom je dobrý i špatný. Ne všechny plody se ti líbí. Ale jsou mezi nimi i plody krásné. Zhlížet se v krásných plodech a ostatní zavrhnout je příliš snadné. Všechny jsou jen různými hledisky téhož stromu. Je příliš snadné zvolit si jen některé větve a ostatní zavrhnout. Pyšni se tím, co je krásné. A je-li víc toho špatného, mlč. Na tobě je, abys vstoupil do kmene a řekl: „Co mám dělat, abych ten kmen uzdravil? Antoine de Saint Exupéry

10. 8. 2014

Je užitečné říkat Ne, dobrým věcem, abychom mohli říci ANO, skvělým věcem. Jiří Hamerský

9. 8. 2014

Za žádnou pravdu na světě,

ale jestli chceš, za malý pětník ticha.

Je chvíle, která půlí krajinu.

Pokorný okamžik,

kdy za nás někdo dýchá. Jan Skácel

8. 8. 2014

Měli byste žít z vůně Země a jako mnohé rostliny být vyživovány světlem. Dokud však musíte zabíjet, abyste měli co jíst a brát mláďatům mateřské mléko, abyste uhasili žízeň, pak z toho učiňte obřad uctívání. A nechť je váš stůl oltářem, na němž jsou čisté a nevinné dary lesa a plání obětovány za to, co je v člověku ještě čistší a nevinnější. Kahlil Gibran

7. 8. 2014

Vzdálenost není, je to jen něco, co jsme si vymysleli, abychom omluvili onen fakt, že spolu nemůžeme být častěji. Zuzana Švédová

6. 8. 2014

Chtěli byste měřit čas, neměřitelný a nezměrný. Chtěli byste přizpůsobit své chování a směr cesty své duše hodinám a ročním obdobím. Z času byste chtěli učinit proud, na jehož břehu budete sedět a sledovat, jak protéká kolem. Vaše nitro je však bez času a je si vědomo bezčasovosti. A ví, že včerejšek je pouhou vpomínkou dneška, a že zítřek je dnešním snem. Ale jestliže musíte v myšlenkách měřit čas na období, nechť tedy každé období obklopuje všechna další období. A nechť dnešek objímá minulost vzpomínkou a budoucnost touhou. Kahlil Gibran

5. 8. 2014

Lidé často touží po věcech, které přesahují jejich dosavadní život. Život pak rád tato přání plní, avšak člověk je zaskočen tím, že nové věci nemohou přijít bez toho, aniž by se udála nějaká změna. My lidé nemáme rádi změny. Nánosy bahna, které na sobě máme, nesmyjeme tak, že prstem u nohy otestujeme teplotu řeky života. Smyjeme je až tehdy, když se do té řeky ponoříme celí a riskujeme, že nás strhne proud a vyplaví někde úplně jinde. Čistější a silnější, připravené na nová dobrodružství. Stanislava Mrázková

4. 8. 2014

V dobrém manželství si partneři střeží svou samotu. Jakmile si uvědomí, že i mezi nejbližšími bytostmi stále existuje nekonečná vzdálenost, může z toho postupně vzejít nádherný společný život. Stačí, když budou milovat vzdálenost, která mezi nimi zůstává a která umožňuje, aby na pozadí širokého nebe… Vnímali druhého jako celého člověka. Rainer Maria Rilke

3. 8. 2014

Protože láska neznamená stát na místě jako poušť, ani létat světem, jako vítr, ani pozorovat všechno z dálky, jako Ty. Láska je síla, která proměňuje a zlepšuje Duši světa. Když jsem do ní pronikl poprvé, myslel jsem, že je dokonalá. Pak jsem však viděl, že je obrazem všeho tvorstva a jsou v ní jejich války a vášně. To my živíme Duši světa, a země, kde žijeme, bude lepší, nebo horší podle toho, jací budeme my. A tady záleží na síle Lásky, protože když milujeme, vždycky si přejeme být lepší, než jsme… Paulo Coelho

2. 8. 2014

Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím. Bohumil Hrabal

1. 8. 2014

Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžeme dosáhnout vyššího světa, jen pokud jsme prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dříve, než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem – a to bahno je náš svět. Osho

31. 7. 2014

Nejsem tady proto, že bych tu měl být nebo že jsem tu uvázán, ale proto, že jsem radši s tebou než někde jinde na světě. Richard Bach

30. 7. 2014

Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly… Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu. Richard Bach

29. 7. 2014

Chci-li posoudit cestu, obřad či báseň, dívám se, jaký z nich vzešel člověk. A pak poslouchám, jak mu tluče srdce. Antoine de Saint Exupéry

28. 7. 2014

A já jsem se zamilovala tak, jak člověk usíná: Pomalu a pak najednou docela… Z filmu Hvězdy nám nepřály

27. 7. 2014

K tomu, abyste u lidí, jež pokládáte za šťastné, odhalili smutek, je zapotřebí velká obrazotvornost. Jejich skutečný boj se odehrává kdesi mezi hvězdami, kde je příliš silné světlo, jímž liské oči neproniknou. Poznat, co se odehrává v srdci druhých na to je třeba  výjimečně citlivé duše. Andrew Sean Greer

26. 7. 2014

Příteli, potřebuji tě jako vrcholek hory, kde je možné dýchat! Potřebuji se ještě jednou vedle tebe opřít lokty o stůl v hospůdce s terasou z rozeschlých prken na březích Saony a přizvat tam dva lodníky, s nimiž si budeme připíjet, klidní a usměvaví jako šťastný den.
Budu-li ještě bojovat, budu trochu bojovat i za tebe. Potřebuji ti pomáhat žít…

Antoine de Saint Exupéry

25. 7. 2014

Potřebujeme jeden druhého, abychom se podělili o tajemství života a smrti, abychom dali smysl radosti i žalu, navzájem si pomáhali na své pouti a abychom si připomněli, že všichni patříme k sobě. Neznámý

24. 7. 2014

Jsi, co jsi. Strom se nestará o to, jak jej nazýváš, zda osvíceným nebo nevědomým stromem. Buď svobodný! De nis Genpa Merzel

23. 7. 2014

Země je plná nebe a každý hořící keř je plný Boha. Avšak jen ten, kdo vidí, zuje si opánky. Ostatní sedí kolem a trhají ostružiny. Elizabeth Barrett Browning

22. 7. 2014

Pokud není přítomno srdce, je veškeré intelektuální poznání k ničemu. Jaroslav Dušek

21. 7. 2014

Nejintenzivnější a zároveň povznášející a nejčistší rozkoš nacházíme v pozorování krásna. Alan Edgar Poe

20. 7. 2014

Ztracený je den, kdy jsme se nezasmáli. Chamfort

19. 7. 2014

Usedněme a vypijme spolu čaj. Soustřeďmě své síly na snahu dosáhnout dokonalosti skrze nedokonalá gesta každodenního života. Skutečná moudrost spočívá v úctě k prostým věcem, protože to ony nás mohou dovést tam, kam potřebujeme. Paulo Coelho

18. 7. 2014

Jak naložíš se zázraky, které Bůh zasel do Tvých dnů? Paulo Coelho

17. 7. 2014

Někdo je namalovaný na papíře, jiný na dřevě, nebo na plátně. Čas od času však potkáš někoho, jehož barvy nezachytíš. A TOMU SE NIKDY NIC NEVYROVNÁ. Z filmu: Má mě rád, nemá mě rád

16. 7. 2014

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. Hyrum Smith

15. 7. 2014

Někdy i žít, je statečným činem. Seneca

14. 7. 2014

„Poprvé jsem pochopil, že velikost modlitby spočívá především v tom, že na ni nepřichází odpověď, a že podobná směna nemá nic společného s nechutným obchodem. A že učit se modlitbě znamená učit se tichu. Že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar. Láska je především modlitba a modlitba je ticho.“ Antoine de Saint Exupéry

13. 7. 2014

Libanonský básník a spisovatel Chalíl Džibrán ve své knize Prorok (1923) definuje lásku jako celistvý systém umožňující pochopení podstaty života: „Sváže vás k sobě jako snopy obilí. Vymlátí vás až na holé zrno. Proseje vás, abyste se zbavili slupek. Semele vás doběla. Bude vás hníst, dokud nebudete poddajní; a pak vás předloží svému obětnímu ohni, aby se z vás stal posvátný chléb k posvátnému hodu božímu. To vše s vámi láska udělá, abyste odhalili tajemství svého srdce!

12. 7. 2014

V okamžiku, kdy se tělo, duše a duch sladí a dá do harmonie, vzniká hudba sfér.
Pythagoras

11. 7. 2014

 

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mě hledajícím a nalézajícím,
učiň mě sebejistým v pravý čas.

Obdař mě jemnocitem,
abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem
a rozumně si rozdělil své dny, abych neprospal záblesky světla a vrcholy
a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.

Dovol mi přesvědčit se o tom,
že snít o minulosti či budoucnost mi nepomůže.

Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší,

pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Chraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,
neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života,
že díky jim rosteme a dozráváme.

Připomínej mi,
že srdce se často staví proti rozumu.

Pošli mi v pravou chvíli někoho,
kdo má odvahu řííci mi pravdu s láskou.

Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,
projev Tvé lásky, přátelské echo, a aspoň tu a tam náznak,
že budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se řeší neděláním.
Dej, abych dokázal čekat.

Ať vždycky nechám Tebe i ostatní dohovořit.

To nejdůležitější si člověk neříká sám,
to nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství.
Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.

Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo,
kde mohu zanechat balíček dobra,
slovy či beze slov.

Chaň mě před strachem,
že bych mohl promarnit svůj život.

Nedávej mi to, co si přeji,
ale to, co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků.

10. 7. 2014

When life puts you in tough situations, don´t say: Why me. Just say: TRY ME!!!!

9. 7. 2014

Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne,zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco,co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě! Erich Maria Remarque

8. 7. 2014

Láska nikdy člověku nebrání jít za svým osobním příběhem. Pokud k tomu dojde, pak to není opravdová láska, ta, která mluví řečí světa. Paulo Coelho

7. 7. 2014

Skutečně nejvzácnější chvíle v životě se dají počítat na okamžiky, kdy je dotčena vaše duše. Honda Soichiro

6. 7. 2014

Možná, že bychom byli mnohem šťastnější, kdybychom dávali do oběhu méně peněz a více lásky. Ernest William Barnes

5. 7. 2014

Každý den nám Bůh dává sluneční jas i okamžik, kdy je možné změnit vše, co nás činí nešťastnými. Každý, kdo se na svůj den pořádně soustředáí, může tento okamžik objevit. Může se skrývat ve chvíli, kdy ráno strčíme klíč do zámku, nebo v tichu, které zavládne po večeři, v tisíci a jedné věci, které nám připadají stejné. Jsou to chvíle, kdy námi proudí veškerá síla hvězd a umožňuje nám dělat zázraky. Paulo Coelho

4. 7. 2014

Někteří lidé cítí déšť, jiní jen moknou.  Bob Marley

3. 7. 2014

Jsou lidé, kteří vidí věci takové, jaké jsou a ptají se: „Proč?“
Já sním o věcech takových, jaké nikdy nebyly, a ptám se: „Proč ne?“  Robert E. Kennedy

2. 7. 2014

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.Vladimír Neff

1. 7. 2014

Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme. Johann Wolfgang Goethe

Napsat komentář